banne
banner6
  
Phương thức thanh toán
 Có 3 hình thức thanh toán  đó là: Chuyển khoản ngân hàng; thanh toán qua bưu điện; thanh toán khi nhận hàng (Chỉ áp dụng cho khách hàng tại Hà Nội)
- Chuyển khoản ngân hàng:
Qua Ngân Hàng MARITIME BANK Tên tài khoản :  CÔNG TY CỔ PHẦN ETIC VIỆT NAM                                  

Tài khoản số :  03501011896789

Mở tại Ngân hàng MARITIME BANK chi nhánh Nam Hà Nội

 Qua ngân hàng Agribank

                                     
 
Tên TK: Công ty CỔ PHẦN ETIC VIỆT NAM
Số TK:1500201066425

Mở tại:NH Nông nghiệp và PT Nông thôn Việt Nam – CN Hà Nội

Ngoài ra:
- Thanh toán tại nhà (chỉ áp dụng với những khách hàng ở Hà Nội )
- Thanh toán gửi tiền qua Bưu Điện.

 
^ Về đầu trang